Hem

Vid den extra-inkallade föreningsstämman 2015-12-02 togs beslut att lägga ner föreningen

då vi inte på en för medlemmarna acceptabel kostnad kan genomföra projektet.

 

För att se protokoll från mötet titta under fliken aktuellt eller klicka här.

Föreningen arbetar för att bygga ett eget fibernät i Rydal, Ginkalunda, Stämmemad och därefter svara för driften av nätet.

 

Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. Idag sker allt mer på nätet och nya användningsområden kommer ständigt. Vi kan vara säkra på att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går.

En levande landsbygd kräver möjligheter för företagare att verka här.

Klicka på kartan för att se vilka av dina grannar som skall ansluta sig!

Copyright © Alla rättigheter reserverade - Vi spinner vidare med fiber ! - Rydals Fiber ekononomisk förening